Profil

Naša advokátska kancelária sídli v Prešove a na slovenskom trhu poskytovania právnych služieb pôsobí od roku 2013.

Základnou úlohou (a zároveň aj cieľom) kancelárie je poskytovanie komplexných právnych služieb fyzickým a právnickým osobám vo všetkých situáciách osobného alebo podnikateľského života. Individuálny prístup k riešeniu každého problému a vysoké profesionálne štandardy sú pri plnení tejto úlohy samozrejmosťou.

Naša advokátska kancelária garantuje každému klientovi rýchlu a diskrétnu právnu pomoc pri riešení bežných i závažných problémov týkajúcich sa rôznych právnych odvetví.